+45 26 24 49 48
info@lydhealing-kbh.dk

Lydhealing og lydterapi

Behandlinger, workshops og kurser

LYDHEALING-KBH ved HANNAH HAANSBÆK

Jeg faciliterer lydterapi og lydhealing og udbyder events med særligt fokus på kærligt og klart nærvær. Vi styrker evnen til at være fuldt til stede i livet med handlekraft og glæde, så du kan være trygt til stede både i relationen til dig selv og til andre.

Du kan bestille en behandling, hvor du modtager lyd kombineret med samtale. Du kan også bestille sessioner, hvor jeg hjælper dig med at tage det første svære skridt og synge dig fri. Lydterapi er kendt for at være et transformerende vibrationsværktøj med potentiale til at regulere vagusnerven og aktivere kroppens iboede evne til selvhelbredelse. Med nærvær, faglighed og medmenneskelighed er jeg optaget af at se hele mennesket. 

Sammen med andre skaber jeg gerne nyt indhold. Hvis du har lyst til at samarbejde er du velkommen til at kontakte mig og evt. tjekke udtalelser

Online booking af behandling her

YDELSER

INDIVIDUEL TERAPEUTISK SESSION OG HEALENDE BEHANDLING MED TONER, LYD OG SAMTALE 
1 time og 15 min. 750 kr.

Effektiv og nænsom terapeutisk og healende behandling med  toner, lyd og samtale. Hver behandling er unik og inkluderer foruden vokal lydhealing, som du modtager liggende fuldt påklædt under et tæppe, også samtale, spørgsmål, evt. blide berøringer og klange fra instrumenter. De positive virkninger er:

1. Afslapning og stressreduktion
2. Fysisk lindring af smerter, betændelsestilstande, hovedpine, mm.

3. Forbedret søvn

4. Psykologisk lindring, øget mental klarhed og fokus og reducering af følelser som angst og depression

5. Spirituel forbindelse og styrket synkronicitet

6. Vitalisering

7. Tinnitus 
8. Bedre fokus og kontakt til sin kreativitet
9. Selvomsorg

BOOK HER

SYNG DIG FRI – EN TIMES INDIVIDUEL GUIDNING OG PRAKSIS I KROPSFORANKRET SANG OG HEALENDE TONER
1 time og 15 min. 750 kr.

Sæt stemmen fri med metoder for præstationsfri, kropsforankret, meditativ sang, der har fokus på centrering og hvad der føles godt i kroppen her og nu. Indhold kan være:

1. Kropsscanning, meditation og let opvarmning
2. Bevidst brug af åndedrættet som hjælp til at synge fra maven synkroniseret med overgivelsesåndedrættet
3. Udforskning af de healende kræfter i vokal harmonisering
4. Leg med intuitiv sang og fri-flow improvisation

Nøgleord: Vokal lydhealing, toning, Tonen fra Himlen, Præstationsfri sang, Vokal harmonisering.

BOOK HER

TILPASSEDE WORKSHOPS FOR GRUPPER
Kontakt mig for nærmere aftale.

Toning i en gruppe er en stor oplevelse af samhørighed og kreativitet, individualitet og samskabelse.
Der kræves ingen forudgående kendskab til lydhealing eller andet. Indholdet kan være:

1. Delingsrunde
2. Meditation
3. Let kropsopvarmning
4. Åndedrætsbevidsthed
3. The Humming Effect – effekten af at nynne
4. Sang på vokaler på undåndingerne. Bevidst brug af åndedrættet som hjælp til at synge 
5. Udforskning af vokal harmonisering gennem toning
6. Leg med intuitiv sang og fri-flow improvisation
7. Delingsrunde

EVENTS

19. maj 2024: Toning og vokal lydhealing i Metronomen 

Drop ind til Toner og Vokal Lydhealing til brug af stemmen med fokus på nærvær, hjerte, åndedræt og intention.
Vær med til at lytte til klang, mærke vibration og lave vokal lydhealing, der giver følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde.

9. juni 2024: Toning, hjerte og intentioner om harmoni

Workshoppen omfatter gruppeøvelser med præstationsfri sang på lange toner, også kaldet toning, fri-flow improvisation og intuitiv harmoniserende sang. Det er en sang med hjertevibration og en intention om at være i harmoni.

12. juni 2024: Toner og flow workshop i Metronomen

Denne gang har vi særligt fokus på flow, og hvordan man i toning kan komme i flow og glemme tid og sted. De lange toner på vokaler skaber en dyb vejrtrækning og fører til en summen af energi i kroppen og frigivelse af lykkehormoner. At der ingen ord er, gør det til en enkel praksis indenfor vibrationsmedicin. Alle kan være med uden forudsætninger.

7. august 2024: Toner, lydhealing og fred workshop i Metronomen

Vil du gerne lære en simpel metode til mere fred og forbundethed, som minder om meditation men er mere aktiv? Denne gang har vi særligt fokus på fred og regulering af energien i solar plexus. Med vores stemmer nulstiller og healer vi os selv med præstationsfri toning og harmonisering. Vær med uanset forudsætninger, når der bliver guidet skridt for skridt i kropsforankret brug af stemmen.

18. september 2024: Livskraft og lydhealing worskhop i Metronomen.

Synes du det kunne være spændende at prøve at åbne stemmen og finde ud af, hvordan man kan forbedre trivsel og sundhed med vibrationsmedicin? Denne gang har vi særligt fokus på forløsning af livskraft.Workshoppen omfatter gruppeøvelser med meditativ, præstationsfri sang på lange toner. Det er en praksis fra hjertet med kraft og intention bag, og man behøver ingen forudsætninger.

8. oktober 2024: Tonen fra Himlen og sandhed workshop i Metronomen

Denne gang har vi særligt fokus på sandhed, og hvordan vibrationer kan åbne og regulere halsområdet. Intentionen er at være sand og løse de blokeringer, der vedrører det usagte. Gennem aftenen lytter vi dybere til den sande stemme og giver mulighed for at forbundethed med indre sandhed. Alle kan delteltage uden forudsætninger. 

12. november 2024: Vokal lydhealing, fællesskab og fri-flow sang workshop i Metronomen

Velkommen til worskhops-aften med toning og vokal lydhealing i Metronomen. Vi har særligt fokus fællesskab og at skabe en tryg container for at åbne stemmen. Sammen skaber vi et felt af energi, hvor vi fremkalder vores naturlige stemmer ved at være til stede i kroppen. Toning er en meditativ og lydterapeutisk praksis, og praksis i en gruppe er en oplevelse af samhørighed, kreativitet og samskabelse. Alle kan være med uanset forudsætninger.

3. december 2024: Præstationsfri sang og overgivelse workshop i Metronomen

Har du lyst til at åbne kroppen, give slip på spændinger og opleve stemmernes kraft i fællesskabet? Med vokal lydhealing, toning og vibrationsmedicin sætter vi særligt fokus på overgivelse og muligheden for at slippe kontrollen med klangen. Sangen er ikke målet i sig selv. Målet er derimod at opnå en spændingsfri tilstand. De lange toner på vokaler skaber en dyb vejrtrækning og fører til en summen af energi i kroppen og frigivelse af lykkehormoner. Alle kan deltage uden forudsætninger.

Syng dig fri. Det første svære skridt

For nylig tog jeg mod til mig og tillod mig sammen med en anden kvinde at synge så “skingert”, som vi overhovedet kunne. Hun skulle mobilisere et langt større mod end jeg, for hun stemte i lige der, hvor smerten var størst. “Skinger” og “hystade”var blevet hæftet på hendes stemme og hende fra hun var lille, og nu levede hun med den største blokering.

Vi overgav os, trodsede alle selvdestruktive tanker, og udforskede vores stemmer. Da det første svære skridt var taget, var resten et vidunderligt klangfuldt og kreativt eventyr hinsides påtaget selvkontrol og modstand. Vi arbejdede os igennem den forståelige modstand mod at synge.

Stemmerne var overjordiske i levende kroppe. Det vidste vi godt inderst inde, men at lytte til den indre stemme, som var blevet så lille, krævede tryghed, leg og kærlighed.

Vibrationsmedicin, hjernebølger og vagusnerve

Vokal lydhealing og -terapi er designet til at harmonisere og stemme dig ind i en dybt afspændt tilstand, hvor det er muligt at udforske hvad det vil sige, at have ægte kontakt til dig selv. I den dybt afspændte tilstand kan indre billeder, landskaber og sammenhænge tone levende frem, mens sindet, der tror at man kan tænke sig ud af alle problemer, træder tilbage for en stund.

Lyde, vibrationer og frekvenser hjælper dig ud af de meget aktive Beta-hjernebølger og ind Theta- hjernebølger, der er forbundet med meditation og REM-søvn og er vores gateway til læring, hukommelse og intuition, hvor idéer og kreativitet flyder. I tilstanden af dyb afslapning og emotionel stabilitet frigiver kroppen kærlighedshormonet oxytocin og lykkehormonet serotonin samt molekylet nitrogenoxid, som forstærker mange sundhedsfremmende processer i kroppen, så man blandt andet føler sig mere klart til stede og oplever mere nydelse.

Vores tænkning er desværre ofte vanebaseret og stivnet i mønstre, der ikke tilbyder egentlig frihed. Lydene guider dig i at lade dig synke tilbage til punktet lige inden man falder i søvn. Her indfinder man sig i en tryg oase med et nervestysteme i balance og celleregenerering. I oasen husker vi det værdifulde i at være kropsligt og sanseligt til stede fri for den stressreaktion, der er årsag til langt de fleste sygdomme. Både når vi modtager lyd, og selv synger præstationsfrit på lange toner, bliver vagusnerven via trommehinde og stemmebånd positivt stimuleret og det parasympatiske nervesystem reguleret. 

 Vagus-nervens spiller en nøglerolle i driften af ​​det parasympatiske nervesystem, og den regulerer også vores omsorgsadfærd, sociale kompetencer og emotioner. Derfor kan en velfungerende vagusnerve få os til at føle os mere rolige, afslappede og sikre i forhold til andre. En reguleret vagusnerve er forbundet med bedre evne til at håndtre stress, forbedret social tilknytning og større følelsesmæssig stabilitet. 

De positive virkninger af lydhealing er blandt andet:

1. Afslapning og stressreduktion
2. Fysisk lindring af smerter, betændelsestilstande, hovedpine, mm.
3. Øget opmærksomhed om dagen og forbedret søvn om natten
4. Psykologisk lindring, øget metal klarhed og fokus
5. Reducering af følelser som angst og depression
6. Spirituel forbindelse og styrket synkronicitet
7. Vitalisering
7. Tinnitus afhjælpning

Fordelene ved Theta-bølger er: •Dybe niveauer af afslapning

•Emotionel stabilitet

•Forøget kreativitet

•Lavere nervøsitet, stress og neuroser

•Evne til at programmere underbevidstheden

•Forbedret immunsystem

•Forbedret langtidshukommelse

•Healing af krop og sind

“Lyd er liv” – selvopbyggende stemmer i organisationer

“Lyd er liv – selvopbyggende stemmer i organisationer” er titlen på en selvhelende, udviklende og livgivende workshop baseret på lyd, vibrationer og stemmer. Den samler alle i et ligeværdigt fællesskab, hvor man fordyber sig og skaber forbindelser, mens man bliver guidet skridt for skridt i at samstemme og skabe samklang. I det fælles vibrerende og livgivende felt, har vi mulighed for at skabe nye idéer og løsninger, men også at forløse os selv som mennesker og organisationer. 

Måske er du leder og ønsker at støtte op om trivsel og det at genopbygge sig selv med en worshop, hvor man samtidig kan udforske de selvopbyggende  principper med et eksperimenterende, nyt format for levende, meningsfuldt samvær og aktivt nærvær. Målet med workshoppen er at støtte medarbejernes og organisationens liv gennem samspil, udveksling, genforvildning og forbundethed. I workshoppen skaber vi liv gennem samspil og udveksling.

Særligt indenfor biologien bruger man begrebet selvopopbyggende eller regenerativ, og i løbet af de seneste par år er begrebet regenerativ også begyndt at slå igennem indenfor ledelse.

Da det overordnede formål i regenerative organisationer er at skabe forudsætningerne for liv, forstået som “samspil og udveksling”, som i naturens levende økosystemer og værensformer, opstod idéen at tale at undersøge principperne gennem en kreativ worskhop med brug af selvbredende/-opbyggende sang.

 Regenerativ ledelse er inspireret af naturens dybere principper og har fokus på at skabe levende og sunde organisationer, kulturer og sociale fællesskaber. Når organisationen er sund, kan man kan møde trætte frem og alligevel gå energifyldte og glade hjem. Stress og mistrivsel bliver modvirket, og der bliver skabet et arbejdsliv, der er livgivende, livligt, frisættende, tryghedsskabende, meningsskabende, værdiskabede og fagligt motiverende.

Hvis vi kigger lidt på grundprincipperne i den regenerative organisation, som trækker på naturens dybere principper, bliver det hurtigt tydeligt, at de samme principper ligger til grund for selvhelbredende sang, som vi også her kunne kalde regerativ sang: 

1. Tilpasning. Det overordnede formål er at skabe forudsætningerne for at liv, forstået som sampsil og udveksling, kan udvikle og udfolde sig.
2. Forbundethed. Elementerne er forbundne og påvirker hinanden og spiller sammen. Man anskuer ikke elementet isoleret men som del af en større helhed
3. Bevægelse og foranderlighed. Der er altid bevægelse, læring og geneopdagelse af sig selv løbende i interaktionen.
4. Spiralisk. Bevægelserne er hverken lineære eller cirkulære men spiraliske, og intet er nogensinde en fuldstændig gentagelse.

Logikkerne i den regenerative organisation er:

1. Samspil og udveksling er processuelle begreber, der ikke kan planlægges og derefter implementeres. Det folder sig ud, når det opstår, forbinder og fuldbyrder sig. Der er en plan og en intention i en bestemt retning, men det handler om at slippe livet løs og understøtte det, så man arbejder mere åbent og responsivt med udvikling og adopterer de naturlige bevægelser og forandringer. Man har derfor en “sense and respond” kultur. Her frisættes fagligheden og organisationen, og så understøttes livet, samspillet og udvekslingerne og dermed udvikling.
2. Mangeforbundetheden arbejder man med at fastholde i opgaveløsning og organisering (i de traditionelle organisationer forsøger man at håndtere kompleksitet med systemer, struktur og forenkling).
3. Levende organisering. Organiseringen er ikke statisk men levende.
4. Øjeblikkets magi som logik: Øjeblikket er essentielt for organisations flow og liv. Organisationen er en levende strøm af øjeblikke, og man arbejder med livgivende øjeblikke og med åndehuller.

Workshoppens varighed er fleksibel. Kontakt mig for nærmere aftale

HANNAH HAANSBÆK

Jeg er uddannet lydterapeut (Githa Ben-David og Marie Bergman), spirituel mentor (Ole Vadum Dahl), naturcoach (Temene) og yogalærer (Hamsa/Simon Krohn/Anodea Judith). Med en kandidat i kunsthistorie/økonomi fra Aarhus Universitet har jeg arbejdet som leder i kulturlivet fra 2000-2017, og siden 2017 har jeg faciliteret vokal lydhealing og -terapi baseret på et integralt livssyn med henblik på at integrere nye perspektiver. Jeg ser vokal lydhealing som et fællesskabs-skabende, meditativt og nydelsesfuldt værktøj til at centrere os selv og blive bedre til at lytte og være nærværende for forbundne. I vokal lydhealing er resonans og vibration centralt som en livgivende vej til menings- og tillidsfulde fællesskaber og for den enkelte til forløsning, udvikling og indsigt. 

Arbejdspladser:
– Månedlige ydhealingskoncerter i Metronomen Frederiksberg Musikhus siden 2017
– Lydhealing-kbh.dk siden 2016.
– Leder af Skovlunde Sogn, 2018
– Kulturel leder, Kulturstationen Vanløse, 2010-2016
– Leder af Vanløse Kulturhus 2005-2010
– Skoleleder, FOF Birkerød, 2005
– Kulturkonsulent, Møstings Hus, Frederiksberg Kommune, 2002-2004
– Projektleder ved Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene, 2000
– Kurator ved Nordisk Institut for Samtidskunst, 2000

ONLINE BOOKING HER

“Hannah har et stort nærvær og en sjælden indføling. Man føler sig set, mødt og forstået i hendes nærvær. Hannah er også et dannet, begavet og velinformeret menneske, der spejler det hun ser, gør det synligt og viser, hvordan det er relevant i en faglig og samfundsmæssig kontekst.
Det er stor menneskekunst.”

Niia Bloch

www.niia.dk

“Det har været utrolig dejligt at være hos Hannah. Hun har hjulpet mig med at komme i gang med at synge “Tonen fra Himlen” ved at synge sammen med mig og bare være til stede og komme med små fine input, som jeg har kunnet bruge i mit videre forløb med at synge fra hjertet. Derudover oplevede jeg et utrolig dejligt velvære i kroppen efter Hannahs lydhealing.”

Maja, anonym

“Mine varmeste anbefalinger af Hannah Haansbæk Rasmussens lydhealing. Jeg fik en behandling i sidste uge og har stadig gode effekter – både ift. nedsatte gener ved tinnitus og generelt velvære. Hannah er sød, imødekommende, indfølende, nærværende, opmærksom og dygtig.”

Thomas Thor Viderø Ulstrup

Musiker og sangskriver

“Jeg medbragte mit ønske til lydhealingen og var i gode, trygge og kompetente hænder fra jeg kom, til jeg blidt blev guidet tilbage fra min rejse i universet. Jeg har fået sluppet nogle ting og arbejder på nogle af de tilbageværende. Jeg tror, at healingen har givet mig et rygstød til at lave nogle gode ændringer på de indre planer. Jeg vil klart anbefale andre at modtage Hannahs behagelige lydheling.
Giv det som en kærlig spirituel gave til dig selv. ”

Pia, anonym

“Lydhealingen var et yderst velkvalificeret bud på en himmelsk rejse udført af et opmærksomt menneske. Jeg kunne hengive mig til healingen og mærke, hvordan lyden fandt vej ind i min krop og mindede mig om, at der er fred og harmoni. I dagene efter kunne jeg mærke en forandring. Jeg kan anbefale at give sig hen til Hannah omsorg og toner fra himlen, som vil give dig en dybere kontakt med et sted, dit inderste væsen, måske det guddommelige.”

Peter Ramsgaard

“Jeg faldt tidligt i Lyd og Klang gryden og er optaget af, hvad det kan gøre for os/ved os. Det jeg møder lydmæssigt hos Hannah er, at jeg hurtigt kommer i en dyb afspændt tilstand, som ellers tager lang tid at nå for mig via yoga- og meditationsøvelser. At Hannah har kontakt til helende lyd er jeg ikke i tvivl om.”

Henrik Olafsen

Musiker og komponist