+45 26 24 49 48
info@lydhealing-kbh.dk

Toning og Circling

Toning og Circling

En gang om måneden kombinerer vi de to nærværs-praksisser Circling og toning/lydterapi på en workshop fra 17.30-21.00 Det sker på Vesterbrogade 50 i København.

“Det er magisk, at jeg nu oplever mig sjæleligt forbundet med mennesker, jeg kun lige har mødt”, udtaler en deltager til Circling om sin oplevelse. Circling er ikke terapi, men kan have en dyb terapeutisk effekt.

Circling handler om kontaktfulde relationer, som vi kan næres og vokse af. I Circling er der mulighed for at træne det at være autentisk med det menneskelige spektrum af følelser, som vi ellers holder for os selv og nogle gange dømmer forkerte. Her kan vi øve os i at sige til og fra og dele sårbare sider.

Vi bringer forskellige ting frem i hinanden i relationer, og det giver et rum til at blive venner med følelser fra sorg, vrede og skam, til glæde, kærlighed og taknemmelighed.Vi kombinerer de to nærværs-praksisser Circling og toning/vokal lydhealing for at skabe forbindelse og et rummeligt fællesskab.

Målet er at imødekomme en længsel efter større forbundethed og dybere autentiske relationer, som mange oplever. Vi skal kunne være med smerten i vores hjerte og ikke bare ræse afsted.

Circling er en kommunikations- og relationspraksis, hvor deltagerne er optaget af at have en samtale med kontakt til dybere lag i sig selv. Det at forstå hinandens verdener på et dybere værensplan indebærer at lytte opmærksomt, stille udforskende spørgsmål og give ærlige svar. Hvad er vågent i dig lige nu? Hvad bevæger sig? Hvordan er det at være dig lige nu?

Læs evt artiklen her om hvorfor Circling kan blive den næste store bølge efter mindfulness og yoga

Vi indleder aftenen med toningssang/vokal lydhealing, hvor vi med kropsforankret lyd oplever energi, flow og forløsning gennem brug af vores naturlige stemmer. Toning er et enkelt og harmoniskabende værktøj, hvor man synger i en cirkel på lange toner med brug af vokaler frem for ord.

Med toning tillader vi en tilstand, hvor vi føler vi kan åbne hjertet og tilsidesætte behovet for at præstere. Inden pausen vil der igen være toning.Efter circling vil der valgfrit være 30 minutter frem til kl. 21 til hyggeligt samvær. Alle kan deltage uden forudgående kendskab eller erfaringer med Circling eller toning.

Tid: 17.30-21.00. Datoerne annonceres løbende.
Sted: Vesterbrogade 50, 2. s. tv., 1620 Kbh V.

Pris: 50 kr.

Faciliteres af Hannah Haansbæk (står for toning) og Troels Plenge (står for circling).

Troels er uddannet it-ingeniør, naturcoach og er undervejs med et forløb i facilitering af circling.

Hannah er certificeret lydterapeut, spirituel mentor, naturcoach, yogalærer og uddannet cand.mag. i kunsthistorie.

Www.lydhealing-kbh.dk

Kontakt: 26244949