+45 26 24 49 48
info@lydhealing-kbh.dk

Lydhealing 1:1

Individuel terapeutisk session og healende behandling. En time med toner og lyd, samtale og blid berøring. 

BOOK ONLINE HER. 750 kr. for en individuel session af en times varighed

Hvad sker der under en tone- og lydhandling?

 Efter en kort samtale om dit ønske til healingen, guider jeg dig ind i en afspændt tilstand, hvor du bliver så modtagelig for lydene som muligt. Du liggger ned og er fuldt påklædt, eventuelt med et tæppe over dig. Her vil du modtage vokal lydhealing, hvor lydproduktionen primært kommer fra stemmen og suppleres af lyde fra healingsinstrumenter som syngeskål, chimes, stemmegaffel og andet. Processen er både styret og intuitiv, og der vil indgå pauser, hvor stilheden er lige så væsentlig som over- og undertoner, harmoniseringer og vokale lydmønstre.

Hver lyd du hører fremmer fysisk og psykologisk healing, når lydene svinger harmonisk og resonerer med din krop og skaber en følelse af balance i kroppen og sindet. Lydbølgerne fra lydhealingen får neuronerne i hjernen til at vibrere, der frigives lykkehormoner og hver celle i kroppen bliver påvirket. Det kan være en transformerende oplevese af frihed, forbindelse og enhed. Oplevelsen af enhed betyder, at vi er trådt ud af vores begrænsende forestillinger og antagelser for en stund og af alle de konflikter, forventninger og spændinger, vi bærer rundt på.

De positive virkninger af lydhealing:

1. Afslapning og stressreduktion
2. Fysisk lindring af smerter, betændelsestilstande, hovedpine, mm.
3. Forbedret søvn
4. Psykologisk lindring, øget mental klarhed og fokus og reducering af følelser som angst og depression
5. Spirituel forbindelse og styrket synkronicitet
6. Vitalisering
7. Tinnitus afhjælpning

Vagusnerven

Videnskabeligt kan lyd som healingsværktøj forklares som modulering af hjernebølger, afbalancering af det sympatisk-parasympatisk nervesystem og synkronisering af aktiviteten i højre og venstre hjernehalvdel. De helbredende toner opstår i samklang med frekvenserne i din krop og sender information til vagusnerven, som positivt påvirker det parasympatiske nervesystem, også kendt som ‘hvile og fordøje’-delen. Det er den tilstand, hvor vores kroppe naturligt reparerer og heler med forbedret immunforsvar, sænket kortisol og blodtryk, øget opmærksomhed i løbet af dagen og dybere søvn om natten som positiv følge.

I lydhealing sker der en positiv påvirkning via de lyde, du hører, som frigiver hormoner, og positivt påvirker fordøjelsse, blodsukkerniveauer, betændelse, puls, blodtryk og meget mere. Lydbølgerne sætter en reaktionskæde i gang via påvirkning af trommehinden til påvirkning af vagusnerven, der styrer det parasympatiske nervesystem og strækker sig fra hjernestammen ned til tyktarmen og forgrener sig til hjerte, lunger, mave og tarme. Den vestibulocochleære nerve i øret forbinder med vagusnerven; en lille gren af ​​vagusnerven går lige til trommehinden, som vibrerer som reaktion på lydbølger.

Hjernebølger

Vores tanker, følelser og adfærd kommer fra den elektrokemiske kommunikation mellem neuroner i hjernen. Masser af neuroner interagerer med hinanden og skaber de synkroniserede elektriske impulser, der genererer vores hjernebølger.

Der er 5 forskellige typer hjernebølger, der danner spektret af menneskelig bevidsthed. Betabølger (12,5 til 30 Hz) er de hjernebølger, der dominerer vores normale vågne bevidsthedstilstand, når opmærksomheden rettes mod omverdenen, kognitive opgaver og engagerende samtale.

Lydhealing dannner hjernebølgerne Alpfa, Theta, Delta og Gamma.

Alfabølger (8 til 12 Hz) er en tilstand af mental hvile og stille flydende tanker, alfa er ‘kraften i nuet’, det at være forbundet og til stede i nuet. Overordnet bidrager alfabølger til øget mental koordination, ro, årvågenhed, krop-sind integration og læring. Fordelene er:

•Højere niveauer af kreativitet
•Afslappet krop og sind
•Forbedret evne til at løse problemer
•Balanceret humør og emotionel stabilitet
•Lavere niveauer af stress og nervøsitet
•Bevidsthedstilstanden Flow
•Forbedret immunsystem
•Positiv tænkning
•Forøgede niveauer af serotonin
•Dyb selv-introspektion
•Mere energi og bedre søvn

Theta-bølger (3,5 til 7,5 Hz): Disse bølger er forbundet med at dagdrømme, meditation og REM-søvn. Vores gateway til læring, hukommelse og intuition, theta-bølger skaber en tilstand, hvor ideer og kreativitet flyder. Fordelene ved Theta-bølger er: 

•Dybe niveauer af afslapning
•Emotionel stabilitet
•Forøget kreativitet
•Lavere nervøsitet, stress og neuroser
•Evne til at programmere underbevidstheden
•Forbedret immunsystem
•Forbedret langtidshukommelse
•Healing af krop og sind

Deltabølger (0,5 til 3 Hz): Disse er de langsomme, høje hjernebølger, der genereres i dyb meditation og dyb, drømmeløs søvn. Disse hjernebølger stimulerer fysisk heling og regenerering. Fordele ved Delta hjernebølger:

•Udløser anti-aldrings hormoner
•Øget medfølelse med andre levende væsner
•Berolige sindet
•Muskelreparation
•Opnå den dybest mulige afslapning
•Udløser melatonin,
•Øger intuition
•Nå dybe stadier af spiritualitet
•Reducerer indholdet af stresshormonet kortisol
•Reducerer adrenalin i kroppen (godt for stressede mennesker)


Gammabølger (25 til 100 Hz): disse er de hurtigste hjernebølger, som er forbundet med højere tilstande af bevidst perception og åndelig oplysning. Fordele ved Gammabølger:

•Forarbejdning af information på højt niveau
•Forøget hukommelse
•Forøget perception af virkeligheden
•Øget medfølelse
•Naturlig antidepressiv
•Avanceret evne til at lære
•Forøgelse af intelligens
•Positive tanker
•Højere energi-niveauer
•Højere niveauer af fokus
•Forbedret perception/bevidsthed

Kilde: Govinda Consult

Transformerende nærvær

I lydhealing skabes der et transformerende nærvær. Lydene, blide berøringer og de guidene ord tillader dig at finde ind i en dyb afspændt tilstand. I denne tilstand af nu´ets kraft oplever du en udvidelse af din bevidsthed og en naturlig evne til at rumme dig selv. Du kan opleve at komme i kontakt med et stort spektrum af dig selv, og at du med kærligt nærvær omfavner alle dine sider, dybder og aspekter. Tilstanden kan beskrives som et omfattende nærvær, og her samler du dig selv i en naturlig proces. Alt det der måske i den normale bevidsthedstilstand kan være svært at forene og rumme bliver her naturligt at rumme og være med. Den dybe tilstand af væren kan derfor beskrives som et transformerende nærvær.