+45 26 24 49 48
info@lydhealing-kbh.dk

Lydhealing

Hæv din vibration med lydhealing

Lydterapi vitaliserer dig og hjælper dig til at slippe stress, frygt, bekymringer og afhjælpe traumer og fysisk såvel som psykisk smerte. Du kommer fri af den lave frekvens forbundet med ængstelighed og løfter dig til en højere frekvens kreativitet og nysgerrighed. Lydhealingen flytter dig fra det dømmende sind til vidnetilstanden af åbenhed, nærvær og balance.

Ultimativt er lydhealing en vej til at mærke den subtile pulsering af kreativ kraft, som gennemstrømmer alle oplevelser.

I en indledende snak fortæller du om dit ønske, og vi arbejder både målorienteret og indsigtbaseret sammen, fordi du slapper helt af og lader lyden trænge ind i kroppe. Vi har ofte en samtale blandet med, at jeg synger på krop og energicentre. Jeg finder klange, toner og frekvenser, der resonnerer med dit system.  Man er fuldt påklædt med et tæppe over sig. 

Afhængig af hvad du kommer med, anbefaler jeg flere sessioner, hvor du i et forløb får mulighed for at lave en mærkbar, positiv forandring. En enkelt session er også mulig.


Syng dig fri

Du har også mulighed for at få hjælp til at synge dig fri. Når du selv synger healingssang, er det også en vej til at opleve den vibrerende krop, få mere energi og dybere vejrtrækning, mere mod, glæde og oplevelse af indre ro og frihed.