+45 26 24 49 48
info@lydhealing-kbh.dk

Kunst og nærvær

OPNÅ DYB RO GENNEM MØDET MED KUNSTEN

 

Afbalancer dig selv med kunst. 

Direkte inspireret af den amerikanske kunstkritiker Michael Findlay kalder jeg mit tilbud om at lære at se meditativt på kunsten for “Slow seeing”. En udstilling af samme navn så i 2019 dagens lys på kunstmuseet Trapholt i Kolding.

Alle kender til at haste igennem et museum og småsnakkende kaste hurtige blikke på værkerne. Man prøver at nå at se det hele, og det skal også være hyggeligt. En anden mulighed er, at man giver sig bedre tid med henblik på at fordybe sig med hele sit sanseapparat. Det giver mindre mulighed for snak, men bedre chance for nærvær med hinanden og en helt anden og bedre oplevelse af kunsten.

Kunst skaber nærvær

Under overskriften “Slow seeing”, direkte inspireret af Findlays bog af samme navn, inviterer jeg dig til at lære at meditere i mødet med kunst, så du kan opleve kunst skabe nærvær. Som kunsthistoriker med stor interesse for det personlige møde med kunsten igennem mange år, har dette tilbud været under vejs længe, og nu baner flere tiltag indenfor museumsverdenen vejen. Nu er det blevet acceptabelt at insistere på det dybere møde, at sætte farten ned. 

For de af os, der har fordybet os meditativt på diverse museer, er det en lettelse. Jeg kan komme ud af skabet og meditere åbent på et museum og opleve, hvordan jeg og kunstens æstetik resonerer sammen. Det bedste er, at den stemning af fordybelse breder sig fra den ene museumsgæst til den anden, og fra at være fortravlede individer, kan vi sammen indgå i et fredeligt og respektfyldt fællesskab, ja næsten ærbødigt samvær med hinanden og kunsten.

Mødet med kunsten kan give nyttige erfaringer med sindets vågne natur

Giver vi os bedre tid til at sanse og engagere os i kunsten, er der i det tætte møde mellem værket og beskuer mulighed for at åbne døren til sit eget rolige indre, til en dyb afbalanceret tilstand af væren. Hvorfor er denne værenstilstand så vigtig? Af ret indlysende grunde. Det er her vi oplever vores menneskelighed og bliver mindet om essenskvaliteter som skønhed, godhed og sandhed. Vi kan opleve at blive nærværende gennem kunsten. 

Men vi ved alle, at det ikke er så nemt at sætte sig ned og slappe af. Mange af os er rastløse, stressede, angste og synes det er akavet at gå op imod normen på et kunstmuseum, ved at stirre på det samme værk i længere tid. Måske ikke blot i et par minutter men endnu længere tid. Også museet er et sted præget af hastighed og vores ønsker om at dokumentere og indsamle oplevelser. Det til trods for at det virkelige fokus for flere kunstnere er at lære folk at se, som Joseph Albers med sin abstrakt konkrete kunst i midten af forrige århundrede. Albers ville lære sine elever at se – at lære det tekniske kom i anden række.

Netop værker af Albers har jeg stirret på meditativt på Guggenheim, og oplevet kunstens ubeskriveligt opløftende og universelle sprog. Monet er også en mester i at påvirke beskueren med sin æstetik så englene synger, når bare vi giver os tid til at standse op, meditere lidt, blive nærværende, komme lidt ned i kroppen og ud i rummet.

“Se langsomt” i det meditative møde med kunsten

Rundt omkring i verden prioriterer man at sætte fokus på et dybere møde med kunsten ved at tilbyde særligt indrettede rum, hvor der ikke bliver talt. Her er det tilladt at give sig tid. Her bliver man inviteret til at slå sig ned og sanse dybere, hvilket er en forudsætning for at åbne døren til fuldt nærvær. 

På Trapholt i Kolding kunne publikum opleve flere rum til fordybelse på udstillingen “Seeing Slowly – kan kunst skabe nærvær?”. På Rothko Chapel i Houston har man siden 1971 kunnet opleve kunst i tavshed og dyb kontemplation for at blive bedre til at leve med sorg og smerte. Esbjerg Kunstmuseum har de seneste år forsket i det personlige og dybere møde med kunsten og inddraget psykologien.

Sjældent kan vi dog slappe af, blot fordi rammen til et dybere møde er sat, men vi kan lære at meditere foran kunsten og på den måde få mulighed for at opleve kunstens transcendentale potentiale til at få os i kontakt med vores eget indre. Den amerikanske kunstkritiker Michael Findlay er aktuel med bogen “Seeing Slowly”, hvor han peger på denne grundlæggende mulighed i kunsten for at give slip på al den energi, der har med hverdagens aktiviteter at gøre og bevæge os længere ind i sjælens univers. 

Vores egen Steen Hildebrandt, professor i lederskab, har iøvrigt peget på den samme mulighed for at komme ind i de dybere lag af kommunikationen, når han i en årrække har sagt til ledere, at de skal lære at “lytte højt”. Som leder synes jeg Hildebrandt har fat i den lange ende og ret i at forståelsen mellem mennesker bliver dybere, når vi parerer egoet og lytter højere. 

Sætter vi farten ned og får indsigt i livets åndelige dimension, er vi bedre ledere i vores eget liv og for andre. 

I det fordybede, meditative møde med kunsten er der overordnet set:

 • Nærvær
 • Ingen frygt og modstand
 • Et rum af både bevægelse og stilhed på en gang
 • Accept af konstante forandringer
 • Det basalt menneskelige: det gode, det skønne og det sande
 • Et åbent sind, hjerte og vilje
 • Nye perspektiver og klarhed

Meditationens fem faser, som du skal lære:

 • 1. Afspænding af kroppen, jordforbindelse, kontakt med dit vertikale centrum
 • 2. Lyt til lyde i rummet, oplev rummet omkring dig
 • 3. Oplevelse af “sådan her er det”/en given slip på tvivl, valg og traditionelle handlinger og hvil i denne ikke-handling det er at meditere
 • 4. Mærk hjertet, hjerterummet og læn dig ind rummet bag hjertet
 • 5. Ren væren med det, der er lige nu og her

Praktiske oplysninger

Du kan tilmelde dig en gruppe, der beskæftiger sig med kunst og nærvær. Her lærer du en meditativ tilgang til at opleve kunst. Kunstnersamtaler og museumsbesøg indgår.

Kontakt mig for at høre mere og melde dig til et gruppeforløb.

“I stedet for kunst har jeg undervist i filosofi. Selvom teknik for mig er et stort ord,
så har jeg aldrig undervist i at male. Alt jeg gjorde handlede om at få folk til at se.”

Josef Albers