+45 26 24 49 48
info@lydhealing-kbh.dk

Øvelse i healingssang med en partner

Øvelse i healingssang med en partner

Vokaler som mantrasang

I denne øvelse synger man på de syv største nerveknudepunkter langs rygsøjlen, også kaldet chakras i den levende indiske yogi tradition. Formålet er at få dyb kontakt til et centrum i en selv, og at skabe indre ro og forbindelse mellem jer.I tusinder af år, i alle gamle visdomstraditioner over alt på hele kloden, har man åbnet hjertet ved at synge mantraer, hellige sange, trosbekendelser og bønner, både som ofring til det højeste, renselse i forbindelse med en ceremoni og som redskab til personlig healing.

At synge et mantra vil sige, at man melodisk reciterer en række ord eller lyde med en særlig energi og frekvens. Det er en stærk og skræddersyet sang om noget specifikt. Man kan synge energien for verden generelt, eller man kan fokusere energien hen på et bestemt sted, som f.eks. et menneske, en gruppe eller et område. Mantrasangen er dog altid for alt og alle, i kærlighed. 

I denne øvelse synger man på de syv største nerveknudepunkter langs rygsøjlen, også kaldet chakras i den levende indiske yogi tradition. Formålet er at få dyb kontakt til et centrum i en selv, og at skabe indre ro og forbindelse mellem jer.

Til grund for partnerøvelsen ligger den amerikanske lydhealer Jonathan Goldmans studie af verdens diverse kulturer og traditioner – et studie der affødte spørgsmålet: Hvad er fællestrækket ved kulturernes mangfoldige brug af healingslyd? Svaret er, at de alle synges fra hjertet med intentionen om at heale det, der ønskes healet.

Vær derfor opmærksom på at sætte en kærlig intention (healingssang) og synge fra hjertet:

 • Sæt intentionen om både at skabe åbning, bevægelse og harmoni i egne chakras såvel som i partnerens chakras.
 • Visualiser at energien bevæger sig til den andens chakras og tilbage igen, og at I bliver forbundet, når I fordyber jer i sangen.
 • Tilføj følelsen af kærlighed når I samtidig giver og modtager energien.

I synger på den bløde vertikale kerne i kroppen. Indstil jer på at tillade livsenergien flyde frit igennem kroppens vertikale centrum (frem for at presse på og have det som projekt). Tilladelse og hengivelse hænger sammen. Oplevelsen med øvelsen er ofte en følelse af harmoni, overskud og kærlighed, og at I er til stede i rum. Tid og sted, faste former og tanker forsvinder, og nærværet og væren opstår.

En enkel måde at skabe resonans på

Øvelsen er enkel. I skaber resonans sammen ved at synge syv forskellige vokaler på syv forskellige steder i kroppen – områder der ligger langs rygsøjlen. Intentionen med at bruge lydene som beskrevet i tegningen nedenfor er at åbne og afbalancere ét kropsområde af gangen ved hjælp af forskellige frekvenser – og at lade det kropsområde smelte sammen med energien i øvrige kropsområder.

 • Find et sted, hvor I uforstyrret kan sidde på en behagelig måde overfor hinanden.
 • Husk at trække vejret dybt og langsomt før, under og efter lyden.
 • Syng på vokalerne så lydene bliver behagelige og nænsomme. Det er ikke nødvendigt at lave høje lyde for at skabe effektive frekvensskift.
 • Hav lukkede øjne under øvelsen eller endnu bedre, se ind i din partners øjne med et bredt og afspændt blik.
 • Syng hver vokallyd syv gange.
 • I begynder nede fra bunden af rygsøjlen på UH med en lav tone og hæver tonen hver gang i går videre til næste chakra, så frekvensen bliver højere og højere.
 • Husk at være i stilhed efter øvelsen.

Første chakra

Begynd med UH (som i “huh”) og dvæl ved det første chakra, Roden, der sidder ved basen af rygsøjlen og repræsenterer tryghed, det at stå på sikker jord/grund. Farven rød kan visualiseres samtidig.

Opmærksomheden er på nederste del af din krop og visualiser at lyden resonerer i rod chakraet. Mærk i din egen krop lydens vibration og oplev afbalancering i området – en harmoni du derefter overfører til din partners rod. Oplev at give og at modtage energien.

Fortsæt med samme intention op langs rygsøjlen som ovenfor, hvor I med mantrasangen for hvert chakra:

 • Mærker vibrationen i egen krop først
 • Lader lyden harmoniserer området
 • Derefter overfører harmonien til den anden
 • og modtager harmonien fra den anden.

Andet chakra

Før opmærksomheden hen på andet chakra, Hara, cirka en halv håndsbredde under navlen, og syng vokalen OOO (som i “you”). Hvis du vil visualisere en farve, så brug orange og mærk også elementet vand, som repræsenterer leg, seksualitet, at række ud til den anden.

Tredje chakra

Lyden for det tredje chakra, Solar plexus, er OH (som i “go”), og synges på området omkring og over navlen. Farven i en visualisering er gul og elementet er ild. Området handler om personlig gennemslagskraft.

Fjerde chakra

Vokalen for fjerde chakra, Hjertet, er AH (som i “father”) og synges på det fysiske hjerte såvel som hjerterummet. Brug farven grøn i visualiseringen og mærk elementet vind/luft. Hjertet står for empati og kærlighed.

Femte chakra

Vokalen for femte chakra, Halsen, er EYE (som i “I”) og synges på halsområdet, der forbinder krop og hoved. Brug farven lyseblå i visualiseringen. Her er der ikke et element men området repræsenterer lyd, kommunikation og ens personlige kald.

Sjette chakra

Vokalen for sjette chakra, Det Tredje Øje, er AYE (som i “say”) og synges på punktet mellem øjenbrynene. Brug farven indigoblå i visualiseringen. Her handler det om intuition, vision, psykisk evne. Oplev lys her.

Syvende chakra

Vokalen for syvende chakra, Kronen, er EEE (som i “me”). Brug farven violet i visualisering. Oplev højere bevidsthed, og at individuel bevidsthed er forbundet med universel bevidsthed. Kronen er forbindelsen til det åndelige og universel energi og livskraft.

Hvis I har mod på mere, så gentag alle lyde: Nu oppe fra Kronen og hele vejen ned.

God fornøjelse.