+45 26 24 49 48
info@lydhealing-kbh.dk

For at komme ud af stress og overbelastning, må man standse op, sætte farten ned. Er jeg fraværende i dét jeg gør? Hvad er den rastløshed, som er grunden til, at jeg ikke kan sove? Der er brug for at lytte dybere og finde ind til grunden til rastløsheden, få sig viklet ud af. Se på det hele og vågne op af trancen.

For at komme ud af stress og overbelastning, må man standse op, sætte farten ned. Er jeg fraværende i dét jeg gør? Hvad er den rastløshed, som er grunden til, at jeg ikke kan sove? Der er brug for at lytte dybere og finde ind til grunden til rastløsheden, få sig viklet ud af. Se på det hele og vågne op af trancen.


Flere og flere mennesker erkender behovet for at standse op og gøre op med stress og ondt i livet, viljeløshed, hovedløse og maniske aktiviteter uden grund.

Symptomerne kan være søvnløshed, fastlåste konflikter privat og på arbejdet, en følelse af ikke at kunne styre tankerne og måske heller ikke handlingerne. Der er noget galt i ens liv. Bruger man hele sit liv på at være styret af en uendelig lang række aktiviteter uden selv at være til stede? Hvornår er man helhjertet involveret i en handling? Involveret med accept og ro?

Rastløshed

For at komme ud af stress og overbelastning, må man standse op, sætte farten ned. Er jeg fraværende i dét jeg gør? Hvad er den rastløshed, som er grunden til, at jeg ikke kan sove? Der er brug for at lytte dybere og finde ind til grunden til rastløsheden, få sig viklet ud af. Se på det hele og vågne op af trancen.

Sætter jeg en lang række aktiviteter i gang, som tager nærværet væk og tager magten over mig? Eller kan jeg være til stede uden konstant at dømme og vurdere mine egne tanker? Kan jeg være åben overfor dét, der er? Er mit system åbent nok til at kunne absorbere det?

Forskellen på aktivitet og handling

Forskellen på en aktivitet og en handling er, at med aktiviteten ved man på forhånd, hvad resultatet er. Ved handlingen ved man ikke noget i forvejen. Målet er at bringe nysgerrighed ind i rutinerne og bringe sanserne i spil, have et åbent mindset, sætter farten ned, stoppe op. Kan man på nogen måde undgå at lave de aktiviteter, som sætter tilbagevendende tanker i gang? Kan man slukke for det?

Forskellen ligger i nærværet. Nærvær forstået som et stort ja til øjeblikket, som det folder sig ud, uden behov for at ændre på noget, uden modstand, men præget af en iagttagelse af nysgerrighed, venlighed og åbenhed. 

Nærvær og pause

Det bliver vigtigt, dér i livet, at finde en måde at hvile på, tage en pause, så man kan komme til at lytte indad, lytte til dig selv, give plads til at en transformation kan ske.

Bliver man ved med at fare rundt med alle mulige aktiviteter? Har man så travlt, at man ikke kan høre sig selv? Man har brug for at lytte dybere, være til uden modstand, frem for blot at ty til at dulme sit nervesystem på den ene eller den anden måde, hvilket dog på den korte bane kan være nødvendigt. Men ikke på den lange.

Lytte dybere

I sound healing lytter vi meget – vi lytter til klang og klangfarver, og vi mærker dimensionen af nærvær, og vi er til stede i rum. Her kan vi absorbere alt – her er der plads til det, der måtte komme og gå. Vi synger med et stort ja til livets strøm uden behov for at ændre noget, forstyrre noget, skubbe noget – uden behov for at kæmpe eller benægte. Vi oplever et stort ja, en stor accept, en stor indre styrke, en helhjertet og utvungen handling af overgivelse og inderlighed. I harmoni med kosmos (Sound healing. Lyden af tantra).

Oplev rummet omkring dig, rummet omkring tankerne, rummet omkring det du gør. Gør på den måde dine aktiviteter til dybere, nærværende handlinger. Det er svært, når vi skal passe ind i samfundet, som på mange måder er vanvittigt, men det kan lade sig gøre at få den vigtige dimension af ånd med, frem for kun at leve på det horisontale plan. Det kan lade sig gøre at udvide sig og få bevidstheden, vertikaliteten, mere og mere med.

Gå en tur og øg den spontane opmærksomhed, væren, så du kan afbalancere med den fokuserede opmærksomhed, som hverdagslivet kræver.